Tag Archives: запушен канал

Ремонт и отпушване на канали

запушена канализация

По канализационната мрежа се монтират шахти, като предназначението им е да се инспектира дейността на каналната система и евентуално при отпушване на канали и измиване, както и изчистване от боклуците попаднали в каналите. Ревизионните шахти се изграждат –  в всяко начало на канализационния щранг – когато се сменя посоката на каналите било в хоризонтал или вертикално положение – когато се осъществяват връзките между отделните хоризонтални щрангове от различни посоки – когато ъгълът на присъединяване между два хоризонтални щранга е малък – когато се променят диаметрите на тръбите – когато канализацията е с различни нива /при голяма разлика/ и се превключват една в друга – когато канализацията е под права линия и с голяма дължина. Като за последните упомената точка, разстоянието прието за изграждането им е на около 50м, за тръби с по-малък диаметър и около 125м за големите колекторни съоръжения. При такива големи разстояния трябва и техниката ни за отпушване на канали в София /тъй като има най-голямата мрежа/, да е снабдена с необходимата дължина за тази цел.

Като норма е необходимо да се знае, че каналите от шахта до шахта са задължително и само в права посока с един и същ постепенен наклон. Обаче при големите колекторни канали, ако теренът не позволява, тогава може да се промени правата, обаче да става постепенно и без остри чупки. Ревизионните и колекторни шахти се изграждат в различни форми – кръгла, четвъртита или в формата на правоъгълник. Обаче установено е че кръглите са най устойчиви при напъна на земния пласт и затова се предпочитат. Преди шахтите са се изграждали най-вече чрез зидария или изливани от бетон а и в нередки случаи са се съчетавали и двете. Сега за изграждане на шахтите се произвеждат бетонни и стомано-бетонни пръстени, които лесно и бързо се монтират. Пръстените се отливат с различен диаметър и височина в зависимост от големината на каналите, и съобразени с това че освен за отпушване на канали София, ще се наложи да се влиза и за почистване. Най-отгоре на пръстените се поставя специален сегмент /КРШ/, на който се монтира пръстена с капака. Има и такава практика, когато големите колекторни тръби са по далеч от тротоарната структура, то изхода на шахтата да се отвежда на тротоара.

След монтажът на пръстените в шахтата се поставят и стъпала, които се нареждат по начин, който да бъде удобен за влизане и излизане от нея. Стъпалата се изработват от чугун /предвид влагата/, но може и от стомана, но с по-голяма дебелина. Дъното на шахтата където преминават фекалните води представлява кюнетката, това е половината от диаметъра на тръбата. От нея може да се следи състоянието на канализацията и дебита на водата. Например ако при отпушване на канализацията, нивото на водата в кюнетката остане високо, веднага ще се направи извод в две посоки – отпушването трябва да продължи- или – канализацията е проблемнна поради определени причини.