Канализация, резервоари и отпушване на канали

канализация резервоар

Резервоарите при дъждовните канали се изграждат и употребяват с цел да приемe идващата вода докато трае дъжда, като след това, нейното изтичане в канализацията става постепенно и по-бавно през канал с по малък диаметър. Това действие може да се уподоби на принципа на действие при язовирите. Самото изтичане на водата може да стане или от само-себе си /ако наклона го позволява/, или чрез специално монтирана помпа за тази цел. При запушване на изходната канална тръба на резервоара е добре веднага отговорника по отпушване на канали да отпуши канала.Когато канализацията е разделена за битови и дъждовни води, тогава резервоарите за дъждовна вода могат да се изградят и на открито място, като басейн в зеленина. Обаче при смесената канализационна мрежа трябва да бъдат в затворени съоръжения.

Неудобство обаче на басейните е, че водата застоява и наносите се нанасят като утайки. При това положение устройството им трябва да бъде пригодено за лесно изчистване и измиване. Събралото се количество вода обаче, може да се употреби и за отпушване на канали и тяхното измиване на канализацията следваща резервоара. Ако резервоарът е предвиден с по голяма площ, той може да бъде използван и при увеличаване на сградовия фонд на населеното място, като се изградят връзки от тръбни канали. Резервоар на смесена канална мрежа ще е от полза ако бъде изграден между канализацията и основния колектор, който привежда водите от каналите към пречиствателната станция и така ще се постигне намаление на средствата за построяването му. Добре е обаче предварително да се изчисли неговата полза. Резервоара ще допринесе голяма полза, ако се изгради преди помпените съоръжения, които имат за цел да привдигнат събралите се води. При това положение ще се постигне изключителна икономия на средства при оборудването и изграждането на помпените съоръжения.

Резервоара може да замени /при смесена канална мрежа/ изграждането на  преливник, ако отвеждащия канал на преливника е с голяма дължина. Преди изграждането на всичките тези изравнителни резервоари по канализационната система е добре да се преценят ползите както и недостатъците, стойността на проектите и тяхната целесъобразност. Поддръжката от екипа по отпушване на канали и почистването на резервоара също трябва да се предвиди, като изграждането да стане по начин който да намали тези разходи.
Вярно е, че обемът на резервоара не може да се изчисли с голяма точност, тъй като не може да се определи интензивността на валежите, но могат все пак да се предвидят по големи количества.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *